Znaleziono 4 artykuły

Andrzej Kierzek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tadeusz Paul (1913-1982) – otolaryngolog w Ostrowie Wielkopolskim Andrzej Kierzek Michał Pabiszczak s. 49-54
Gabriel Józef Antoni Büttner (1915­2011) – jeden z pionierów otorynolaryngologii w Ostrowie Wielkopolskim Andrzej Kierzek Michał Pabiszczak s. 61-71
Dziewiętnastowieczne sanatorium przeciwgruźlicze Goersbersdorf-Sokołowsko w relacjach lekarzy polskich Andrzej Kierzek Jerzy Odonicz-Czarnecki s. 79-89
"Rozwój warszawskiej myśli otolaryngologicznej w XIX w.", Andrzej Kierzek, Wrocław 1997 ; "Otolaryngolodzy warszawscy w XIX w.", Andrzej Kierzek, Wrocław 1998 : [recenzja] Zofia Podgórska-Klawe Andrzej Kierzek (aut. dzieła rec.) s. 173-174