Znaleziono 4 artykuły

Agnieszka Kijewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Boecjusz i patrystyczne źródła koncepcji osoby Agnieszka Kijewska s. 21-52
Zróżnicowanie postaw rodzicielskich percypowanych przez dzieci o zróżnicowanym poziomie zdolności twórczych Agnieszka Kijewska s. 57-66
"Przewodnik po filozofii średniowiecznej. Od św. Augustyna do Joachima z Fiore", red. Agnieszka Kijewska, Kraków 2012 : [recenzja] Piotr Kaczmarek Agnieszka Kijewska (aut. dzieła rec.) s. 159-166
Humanizm : idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej Agnieszka Kijewska s. 237-246