Znaleziono 8 artykułów

Wioletta Kilar

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola korporacji Apple w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego Wioletta Kilar s. 48-56
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zmiany potencjału korporacji informatycznych w Unii Europejskiej w latach 2004–2008 Wioletta Kilar s. 49-66
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zatrudnienie w działalnoci badawczej i rozwojowej jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Wioletta Kilar s. 60-69
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształtowanie się Grupy Samsung w warunkach globalizacji Wioletta Kilar s. 116-127
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w szkolnictwie zawodowym dla sektora handlu detalicznego w świetle opinii partnerów społecznych Wioletta Kilar Sławomir Kurek Tomasz Rachwał s. 273-288
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zagadnienia globalizacji i korporacji ponadnarodowych w edukacji przedsiębiorczości Wioletta Kilar s. 297-304
  Zacytuj
 • Udostępnij
Założenia i cele Projektu „Krok w przedsiębiorczość” dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Sławomir Dorocki Wioletta Kilar Tomasz Rachwał s. 308-320
  Zacytuj
 • Udostępnij
Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum Wioletta Kilar Joanna Kudełko Tomasz Rachwał Mariola Tracz Krzysztof Wach s. 322-334
  Zacytuj
 • Udostępnij