Znaleziono 19 artykułów

Sławomir Dorocki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The process of transformation of academic centres as a factor upgrading the quality of human capital in the regions of France Monika Borowiec Sławomir Dorocki s. 15-27
Inwestycje zagraniczne we Francji w dobie globalizacji Sławomir Dorocki s. 24-41
  Zacytuj
 • Udostępnij
Spostrzeżenia z wdrażania idei développement durable i budowy społeczeństwa zrównoważonego we Francuskich Indiach Zachodnich i Gujanie Francuskiej w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku Paweł Brzegowy Sławomir Dorocki s. 39-55
Polskie gospodarstwa agroturystyczne jako przedsiębiorstwa rodzinne Sławomir Dorocki Anna Irena Szymańska Małgorzata Zdon-Korzeniowska s. 45-60
  Zacytuj
 • Udostępnij
Stacja Narciarska „Wierchomla” – lokalny ośrodek aktywizacji gospodarczej Sławomir Dorocki s. 81-87
  Zacytuj
 • Udostępnij
Działania wybranych instytucji publicznych na rzecz wsparcia przedsiębiorczości w dobie kryzysu gospodarczego w Polsce Sławomir Dorocki Agnieszka Świętek s. 85-92
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwój przemysłu turystycznego departamentów Francji zamorskiej w warunkach światowego kryzysu gospodarczego Paweł Brzegowy Sławomir Dorocki s. 136-161
  Zacytuj
 • Udostępnij
Aktywność samorządów terytorialnych w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy w województwie małopolskim Monika Borowiec-Gabryś Sławomir Dorocki Małgorzata Zdon-Korzeniowska s. 140-151
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania przestrzennego zróżnicowania postaw przedsiębiorczych we Francji Paweł Brzegowy Sławomir Dorocki s. 149-163
  Zacytuj
 • Udostępnij
Intensyfikacja usług uzdrowiskowych w Polsce po okresie transformacji systemowej Paweł Brzegowy Sławomir Dorocki s. 165-176
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polskie gospodarstwa agroturystyczne w dobie kryzysu gospodarczego Sławomir Dorocki Anna Irena Szymańska Małgorzata Zdon-Korzeniowska s. 175-184
  Zacytuj
 • Udostępnij
Les départements français d'Amérique : artefakty kolonialnej przeszłości Francji Paweł Brzegowy Sławomir Dorocki s. 176-197
Gospodarka oparta na wiedzy w założeniach Strategii Lizbońskiej - na przykładzie Francji Sławomir Dorocki s. 183-191
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ wielkości nakładów inwestycyjnych w sektorze B+R na regionalne zróżnicowanie tempa rozwoju Francji Sławomir Dorocki Bartosz Jenner s. 188-197
  Zacytuj
 • Udostępnij
Regionalne zróżnicowanie kształcenia we Francji w aspekcie rozwoju przedsiębiorczości departamentów zamorskich Paweł Brzegowy Sławomir Dorocki s. 229-258
  Zacytuj
 • Udostępnij
Gospodarka regionów granicznych w procesie integracji europejskiej Sławomir Dorocki s. 252-270
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwój Krynicy-Zdroju jako wynik przedsiębiorczych działań władz samorządowych Monika Borowiec Sławomir Dorocki s. 267-284
  Zacytuj
 • Udostępnij
Założenia i cele Projektu „Krok w przedsiębiorczość” dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Sławomir Dorocki Wioletta Kilar Tomasz Rachwał s. 308-320
  Zacytuj
 • Udostępnij
Planowanie kariery zawodowej w procesie kształcenia we Francji Rose Boutron Sławomir Dorocki Marek Ziarko s. 377-390
  Zacytuj
 • Udostępnij