Znaleziono 5 artykułów

Jarosław Kita

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Publicystyka "krusińszczyków" wobec kwestii chłopskiej w Królestwie Polskim Jarosław Kita s. 89-102
"Społeczeństwo i kultura w regionie świętokrzyskim w XIX i XX wieku", pod red. Urszuli Oettinger i Jerzego Szczepańskiego, Kielce 2009 : [recenzja] Jarosław Kita Urszula Oettinger (aut. dzieła rec.) Jerzy Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 150-155
"Listy z Poznania : wybór felietonów z drugiej połowy XIX wieku", opr. i wstęp Jan Data, Poznań 1988 : [recenzja] Jarosław Kita Jan Data (aut. dzieła rec.) s. 154-157
"Tomasz Potocki (1809-1861). Ewolucja postaw ziemianina polskiego", J. Kita, Łódź 2007 : [recenzja] Albin Koprukowniak Jarosław Kita (aut. dzieła rec.) s. 173-176
Badania naukowe łódzkich historyków na przełomie XX i XXI w. Jarosław Kita s. 397-406