Znaleziono 1 artykuł

Antoni Klinger

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Stanisława Zaborowskiego >>Traktat<< o rewindykacji dóbr koronnych", Antoni Klinger, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Katarzyna Mroczek Antoni Klinger (aut. dzieła rec.) s. 328