Znaleziono 8 artykułów

Dorota Klus-Stańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyjść poza reżim imperatywu rozwojowego : między inspiracjami Rousseau a wpływem myśli Foucaulta na współczesne studia nad dzieciństwem Dorota Klus-Stańska s. 7-22
Gdy słowa wiodą na manowce : krótka rzecz o pułapce polskiej metodyki Dorota Klus-Stańska s. 9-22
Od niechęci wobec dziecięcej samodzielności myślenia do przekazu fikcji społecznej, czyli edukacja dla niekompetencji Dorota Klus-Stańska s. 15-29
„Nasz elementarz” – krótki opis daru, który zubaża obdarowanych Dorota Klus-Stańska s. 24-44
Metodologiczny status badań eklektycznych w pedagogice Dorota Klus-Stańska s. 45-60
(Anty)edukacja, która może odmienić i dać początek... Martyna Szczotka Dorota Klus-Stańska (aut. dzieła rec.) s. 97-103
"Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń", Dorota Klus-Stańska, Warszawa 2010 : [recenzja] Jolanta Kruk Dorota Klus-Stańska (aut. dzieła rec.) s. 99-105
Review of the publication: Dorota Klus-Stańska "(Anti)early education" Aneta Kamińska Dorota Klus-Stańska (aut. dzieła rec.) s. 135-137