Znaleziono 24 artykuły

Aneta Kamińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teoretyczne uzasadnienie metodologii badań porównawczych w kontekście współczesnej legitymizacji poglądów znanych komparatystów Aneta Kamińska Irena Pulak s. 11-24
Encouraging dialogue between teachers and students in the environment of elementary school education: the sociocultural conceptions of Vygotsky and Bruner = Społeczno-kulturowe koncepcje Z. Wygotskiego i J. Brunera jako przykład podejścia, które zachęca do dialogu między nauczycielem a uczniami w środowisku edukacji elementarnej Aneta Kamińska s. 23-32
The Cooperation of the Kindergarten with Parents and the Local Community as One of the Trends in Pre-school Education : A Comparative Analysis = Współpraca przedszkola z rodzicami i środowiskiem lokalnym jako jedna z tendencji zmian oświatowych w edukacji przedszkolnej : analiza porównawcza Aneta Kamińska s. 31-42
Ośrodki zamiejscowe uczelni wyższych w planach edukacyjnych młodzieży szkół średnich II stopnia na przykładzie Świdnicy Aneta Kamińska s. 37-43
    Zacytuj
  • Udostępnij
Nabywanie kompetencji kluczowych przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zmieniającym się świecie edukacyjnym i społecznym Aneta Kamińska s. 53-67
"Odkrycie dziecka", Maria Montessori, ed. Barbara Surma, transl. by Aleksandra Pluta, Łódź 2014 : [recenzja] Aneta Kamińska Maria Montessori (aut. dzieła rec.) Aleksandra Pluta (aut. dzieła rec.) Barbara Surma (aut. dzieła rec.) s. 61-63
Integracja w edukacji wczesnoszkolnej : recenzja książki: Ewa Smak, Stanisława Włoch, "Ku integralności edukacji wczesnoszkolnej", Uniwersytet Opolski, Opole 2011 Aneta Kamińska Ewa Smak (aut. dzieła rec.) Stanisława Włoch (aut. dzieła rec.) s. 83-85
Psychologiczne i społeczne uwarunkowania osiągnięć osób zdolnych – analiza i wskazówki dla nauczycieli i rodziców pracujących zosobami zdolnymi Aneta Kamińska s. 101-118
Teaching English elementary pupils : problems and solutions Aneta Kamińska s. 103-113
Środowisko edukacyjne zdolnego ucznia : sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, 26 września 2013 roku Aneta Kamińska s. 105-107
Czas na wychowanie : sprawozdanie z konferencji w Wałbrzychu Aneta Kamińska s. 105-107
The challenge of modern education Aneta Kamińska Anna Kisla (aut. dzieła rec.) Ryszard Radzik (aut. dzieła rec.) s. 113-116
Psychologia w służbie pedagogom : recenzja książki: Gerd Mietzel, "Psychologia dla nauczycieli", Biblioteka Wychowawcy, GWP, Gdańsk 2009 Aneta Kamińska Gerd Mietzel (aut. dzieła rec.) s. 113-115
Kompetencje diagnostyczne nauczycieli uczniów zdolnych w młodszym wieku szkolnym – doniesienie z badań Aneta Kamińska Anna Kowalczyk s. 123-137
A Report of the Nationwide Scientific Conference "Human Rights - Privilege or Restriction? Interdisciplinary Discourse on the Rights of People in the Modern World", Olsztyn, May 24, 2017 Aneta Kamińska s. 125-127
Praktyczne wskazówki w zakresie edukacji polonistycznej : recenzja książki: Danuta Czelakowska, "Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym", Impuls, Kraków 2012 Aneta Kamińska Danuta Czelakowska (aut. dzieła rec.) s. 135-136
Review of the publication: Dorota Klus-Stańska "(Anti)early education" Aneta Kamińska Dorota Klus-Stańska (aut. dzieła rec.) s. 135-137
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna : recenzja książki: "Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wyzwaniem dla nauczycieli i wychowawców nowego wieku" red. Eugeniusz Bielicki i Mieczysław Ciosek, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012 Aneta Kamińska Eugeniusz Bielicki (aut. dzieła rec.) Mieczysłw Ciosek (aut. dzieła rec.) s. 143-144
Nauczanie języka obcego uczniów we wczesnym wieku szkolnym Aneta Kamińska Małgorzata Pamuła-Behrens (aut. dzieła rec.) s. 155-157
A report on the research of Teacher Education in Central and Eastern Europe Aneta Kamińska s. 157-158
"Teaching English to Young Learners", Małgorzata Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska, Warszawa 2011 : [recenzja] Aneta Kamińska Małgorzata Szpotowicz (aut. dzieła rec.) Małgorzata Szulc-Kurpaska (aut. dzieła rec.) s. 203-206
Metody i techniki diagnozowania uczniów zdolnych na tle tworzonego przez nauczycieli środowiska sprzyjającego diagnozie Aneta Kamińska Anna Kowalczyk s. 207-220
Pedagogika porównawcza Aneta Kamińska Renata Nowakowska-Siuta (aut. dzieła rec.) s. 223-224
Metody pracy z uczniami w młodszym wieku szkolnym Aneta Kamińska Mariola Jąder (aut. dzieła rec.) s. 245-246