Znaleziono 33 artykuły

Barbara Surma

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Barbara Surma s. 7-9
Innowacyjne rozwiązania w metodzie Marii Montessori Barbara Surma s. 9-24
Wstęp = Introduction Jolanta Karbowniczek Barbara Surma s. 9-11
Wstęp = Introduction Jolanta Karbowniczek Barbara Surma s. 9-11
Wstęp = Introduction Jolanta Karbowniczek Barbara Surma Beata Topij-Stempińska s. 9-11
Wstęp Barbara Surma s. 9-10
Wstęp Barbara Surma s. 9-11
Drogi nauczycielu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Barbara Surma s. 9-10
Praca z dzieckiem zdolnym w przedszkolu Barbara Surma s. 11-22
Teoretyczne założenia kształtowania postawy twórczej dzieci w wieku przedszkolnym = Theoretical assumptions shaping creative attitude in preschool children Barbara Surma s. 13-28
Edukacja międzykulturowa a wychowanie dla pokoju w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori Barbara Surma s. 24-33
Gotowość szkolna do uczenia się matematyki dzieci sześcioletnich w przedszkolu Montessori – raport z badań = School readiness to learn mathematics in six years old children in Montessori kindergarten – research report Barbara Surma s. 35-56
"Odkrycie dziecka", Maria Montessori, ed. Barbara Surma, transl. by Aleksandra Pluta, Łódź 2014 : [recenzja] Aneta Kamińska Maria Montessori (aut. dzieła rec.) Aleksandra Pluta (aut. dzieła rec.) Barbara Surma (aut. dzieła rec.) s. 61-63
Edukacja językowa w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori Barbara Surma s. 62-76
Scenariusz katechezy Krzysztof Biel Barbara Surma s. 77-80
"Przygody Tęczy" – roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola opracowany na podstawie opowiadania Massimo Sardiego "L’Arcobalena" Barbara Surma s. 77-93
The level of school readiness of five-year-olds within the area of social development in view of the pedagogic principles of Maria Montessori : an analysis report Barbara Surma s. 81-97
Współczesna edukacja elementarna szansą na integralny rozwój dziecka : recenzja książki: "Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej", pod redakcją naukową dr Barbary Surmy, Akademia Ignatianum – Wydawnictwo WAM, Kraków 2012 Elżbieta Miterka Barbara Surma (aut. dzieła rec.) s. 87-92
"Rodzina i szkoła wobec wyzwań cywilizacyjnych" : sprawozdanie z konferencji w MSWE w Tarnowie Barbara Surma s. 97-99
Biblical history as the "locus ethicus" in Sofia Cavalletti's concept of religious education Barbara Surma s. 99-109
Konstruktywizm a wychowanie do dialogu : recenzja książki: "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej", pod redakcją naukową Janiny Uszyńskiej-Jarmoc, Barbary Dudel, Małgorzaty Głoskowskiej-Sołdatow, Impuls-Uniwersytet w Białymstoku, Kraków-Białystok 2013 Barbara Surma Barbara Dudel (aut. dzieła rec.) Małgorzata Głoskowska-Sołdatow (aut. dzieła rec.) Janina Uszyńska-Jarmoc (aut. dzieła rec.) s. 101-104
Odkryjmy dziecko oczami Marii Montessori Barbara Surma Maria Montessori (aut. dzieła rec.) s. 103-104
Edukacja muzyczna w systemie pedagogicznym Marii Montessori w teorii i praktyce = Music Education in the Montessori educational system in theory and practice Barbara Surma s. 119-132
From regional to intercultural education in Polish kindergartens Barbara Surma s. 121-135
"The Basics of Preschool Pedagogy with Methodology", J. Karbowniczek, M. Kwaśniewska, B. Surma, Krakow 2011 : [recenzja] Ewa Szewczuk Jolanta Karbowniczek (aut. dzieła rec.) Małgorzata Kwaśniewska (aut. dzieła rec.) Barbara Surma (aut. dzieła rec.) s. 131-134
Historia i teraźniejszość katolickiego przedszkola w Czeskich Budziejowicach Barbara Surma s. 135-140
Edukacja w systemie Marii Montessori – wychowaniem do wartości : sprawozdanie z Polskich Dni Montessori Barbara Surma s. 143-147
Behawioryzm kontra humanizm w edukacji przedszkolnej : recenzja książki: Małgorzata Sławińska, "Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu", Impuls, Kraków 2010 Barbara Surma Małgorzata Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 149-151
Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu "Dziecko - Rodzice - Nauczyciel" w Białymstoku Barbara Surma s. 175-180
The 60th Anniversary of the Catechesis of the Good Shepherd "The New Child, The New Adult" - sprawozdanie z międzynarodowego kongresu w Phoenix, Arizona Barbara Surma s. 181-183
Wybrane konteksty edukacji dziecka w różnych środowiskach wychowawczych Barbara Surma Jacek Z. Górnikiewicz (aut. dzieła rec.) Elżbieta Jaszczyszyn (aut. dzieła rec.) s. 239-243
Sprawozdanie z Polskich Dni Montessori: "Wychowujcie dla pokoju!", Kraków, 20–22.02.2015 Barbara Surma s. 253-257
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej: "Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej", Wrocław, 3.12. 2015 Barbara Surma s. 281-283