Znaleziono 3 artykuły

Janina Uszyńska-Jarmoc

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uczenie się a zarobki – dziecięce rozumienie problemów ekonomicznych świata dorosłych Janina Uszyńska-Jarmoc s. 7-26
Czego nie wiemy o twórczości w szkole? : obszary zdeformowane, ignorowane i Janina Uszyńska-Jarmoc s. 13-24
Konstruktywizm a wychowanie do dialogu : recenzja książki: "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej", pod redakcją naukową Janiny Uszyńskiej-Jarmoc, Barbary Dudel, Małgorzaty Głoskowskiej-Sołdatow, Impuls-Uniwersytet w Białymstoku, Kraków-Białystok 2013 Barbara Surma Barbara Dudel (aut. dzieła rec.) Małgorzata Głoskowska-Sołdatow (aut. dzieła rec.) Janina Uszyńska-Jarmoc (aut. dzieła rec.) s. 101-104