Znaleziono 2 artykuły

Małgorzata Głoskowska-Sołdatow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konstruktywizm a wychowanie do dialogu : recenzja książki: "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej", pod redakcją naukową Janiny Uszyńskiej-Jarmoc, Barbary Dudel, Małgorzaty Głoskowskiej-Sołdatow, Impuls-Uniwersytet w Białymstoku, Kraków-Białystok 2013 Barbara Surma Barbara Dudel (aut. dzieła rec.) Małgorzata Głoskowska-Sołdatow (aut. dzieła rec.) Janina Uszyńska-Jarmoc (aut. dzieła rec.) s. 101-104
Sprawozdanie z konferencji naukowej Kultura edukacji szkoły wyższej – różnorodne perspektywy, Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu w Białymstoku, 14–15 listopada 2014 roku Małgorzata Głoskowska-Sołdatow s. 205-212