Znaleziono 32 artykuły

Jolanta Karbowniczek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Twórcza aktywność dziecka a metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym Jolanta Karbowniczek s. 5-9
    Zacytuj
  • Udostępnij
Czy naprawdę jesteśmy inni? : edukacja i stymulowanie rozwoju psychofizycznego dzieci z Zespołem Aspergera Mariusz Grabowski Jolanta Karbowniczek s. 5-17
Edukacja europejska dzieci w obszarze wczesnoszkolnego nauczania języków obcyc Jolanta Karbowniczek Dorota Sikora-Banasik s. 5-15
Wstęp Jolanta Karbowniczek s. 7-10
Wstęp Jolanta Karbowniczek s. 7-10
Wstęp = Introduction Jolanta Karbowniczek Barbara Surma s. 9-11
Wstęp = Introduction Jolanta Karbowniczek Barbara Surma s. 9-11
Wstęp = Introduction Jolanta Karbowniczek Barbara Surma Beata Topij-Stempińska s. 9-11
Sustainable development as "the light at the end of the tunnel" for contemporary ecology = Zrównoważony rozwój jako "światło w tunelu" współczesnej ekologii Jolanta Karbowniczek s. 13-25
Current trends in early pedagogy Jolanta Karbowniczek Beata Komorowska s. 13-25
Leisure Time of Children at the Preschool and Early-School Ages: Organization and Forms : Pedagogical Reflections Jolanta Karbowniczek Urszula Ordon s. 33-46
Dogoterapia jako naturalna metoda wspomagania, leczenia i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Jolanta Karbowniczek Jadwiga Mielczarek s. 37-45
Projektowanie scenariuszy zajęć zintegrowanych w klasach I–III Jolanta Karbowniczek s. 41-62
O współpracy rodziców z przedszkolem i szkołą słów kilka... Jolanta Karbowniczek s. 55-58
Z wizytą w angielskich szkołach specjalnych Jolanta Karbowniczek s. 71-76
Edukacja środowiskowa w programach nauczania zintegrowanego Jolanta Karbowniczek s. 81-89
"Organizacja i planowanie pracy pedagogicznej nauczyciela klas I-III w systemie zintegrowanym : część I", Jolanta Karbowniczek, Kielce 2003 : [recenzja] Jadwiga Mielczarek Jolanta Karbowniczek (aut. dzieła rec.) s. 85-87
Recenzja książki pt. "Witamy w przedszkolu. Wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego” autorstwa Anny Klim-Klimaszewskiej Jolanta Karbowniczek Anna Klim-Klimaszewska (aut. dzieła rec.) s. 97-100
Recenzja książki "Wychowanie i nauczanie w społeczeństwie otwartym – wybrane zagadnienia" pod red. W. Grelowskiej i E. Kielskiej Jolanta Karbowniczek Wanda Grelowska (aut. dzieła rec.) Elżbieta Kielska (aut. dzieła rec.) s. 101-103
"Organizacja i planowanie pracy pedagogicznej nauczyciela klas I–III w systemie zintegrowanym : część II", Jolanta Karbowniczek : [recenzja] Jadwiga Mielczarek Jolanta Karbowniczek (aut. dzieła rec.) s. 112-113
"Pedagogika przedszkolna" : słownik terminologiczny i objaśniający – jako pierwsze dzieło w Europie i na świecie Jolanta Karbowniczek Valentina Trubiniova s. 121-126
Développement des connaissances en sciences naturelles dans l'éducation primaire = Development of scientific literacy in primary education : Ivana Rochovská Jolanta Karbowniczek Ivana Rochovská (aut. dzieła rec.) s. 125-126
Le développement des compétences clés dans l'enseignement élémentaire et primaire : Ivana Rochovská – Zdenka Hlaváčová Jolanta Karbowniczek Grzegorz Łuszczak Zdenka Hlaváčová (aut. dzieła rec.) Ivana Rochovská (aut. dzieła rec.) s. 127-128
"The Basics of Preschool Pedagogy with Methodology", J. Karbowniczek, M. Kwaśniewska, B. Surma, Krakow 2011 : [recenzja] Ewa Szewczuk Jolanta Karbowniczek (aut. dzieła rec.) Małgorzata Kwaśniewska (aut. dzieła rec.) Barbara Surma (aut. dzieła rec.) s. 131-134
Recenzja "Mini poradnika rozwoju dziecka" mgr Beaty Kozaczuk Jolanta Karbowniczek Beata Kozaczuk (aut. dzieła rec.) s. 139-140
Recenzja książki "Edukacja elementarna – wyzwania, konteksty, dylematy” red. A. Skowrońska–Kruszewska Jolanta Karbowniczek A. Skowrońska–Kruszewska (aut. dzieła rec.) s. 171-172
"Integrated Preschool Education with English Language", Jolanta Karbowniczek : [recenzja] Michał Sadowski Jolanta Karbowniczek (aut. dzieła rec.) s. 201-202
Zajęcia dodatkowe w przedszkolu Jolanta Karbowniczek Klaudia Nowakiewicz s. 209-222
Rodzice i dzieci z klasy średniej : dystynkcje w sferze edukacji Jolanta Karbowniczek Mirosława Nyczj-Drąg (aut. dzieła rec.) s. 225-233
Rodzice i dzieci z klasy średniej : dystynkcje w sferze edukacji Jolanta Karbowniczek Mirosława Nyczj-Drąg (aut. dzieła rec.) s. 225-233
Rodzice i dzieci z klasy średniej : dystynkcje w sferze edukacji Jolanta Karbowniczek Mirosława Nyczaj-Drąg (aut. dzieła rec.) s. 225-233
Podręczna pomoc dla pedagoga – nie tylko wczesnoszkolnego Krystyna Zabawa Jolanta Karbowniczek (aut. dzieła rec.) s. 235-238