Znaleziono 5 artykułów

Beata Topij-Stempińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp = Introduction Jolanta Karbowniczek Barbara Surma Beata Topij-Stempińska s. 9-11
Wizerunek nauczyciela we współczesnym społeczeństwie polskim Anna Królikowska Beata Topij-Stempińska s. 13-26
Dyskurs o rodzinie na łamach „Przeglądu Powszechnego” w II Rzeczypospolitej Beata Topij-Stempińska s. 139-154
Komisja Edukacji Narodowej : ludzie i dzieło w dialogu pokoleń : sprawozdanie z konferencji w Krakowie 14-15 X 2013 r. Beata Topij-Stempińska s. 149-151
Sprawozdanie z XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich "Polska-Bałtyk-Europa" w Szczecinie Beata Topij-Stempińska s. 167-170