Znaleziono 11 artykułów

Anna Kowalczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Identyfikacja atraktorów ataków terrorystycznych jako podstawa konstrukcji map zagrożeń w proaktywnym zwalczaniu terroryzmu Tomasz Bajerowski Anna Kowalczyk s. 5-20
Zwycięstwa USS Constellation nad L’Insurgente i La Vengeance – pierwsze kroki Stanów Zjednoczonych na drodze do dominacji na morzu Anna Kowalczyk s. 21-44
Rola nauczycieli i rodziców w organizacji czasu wolnego dzieci w wieku wczesnoszkolnym Anna Kowalczyk s. 95-113
Kompetencje diagnostyczne nauczycieli uczniów zdolnych w młodszym wieku szkolnym – doniesienie z badań Aneta Kamińska Anna Kowalczyk s. 123-137
Ilość informacji w planowaniu przestrzennym Anna Kowalczyk s. 151-166
Czym jest "bezpieczeństwo"? Anna Kowalczyk s. 159-172
    Zacytuj
  • Udostępnij
Metody i techniki diagnozowania uczniów zdolnych na tle tworzonego przez nauczycieli środowiska sprzyjającego diagnozie Aneta Kamińska Anna Kowalczyk s. 207-220
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Legiony Polskie w okresie Wielkiej Wojny", Łódź, 22 października 2014 r. Anna Kowalczyk s. 220-225
Analiza chorób zawodowych występujących w województwie lubelskim w roku 2012 z uwzględnieniem specyfiki zatrudnienia w regionie = The analysis of occupational diseases occurring in Lublin voivodeship in 2012 with regard of the specific character of employment in the region Anna Kowalczyk Kinga Kulczycka s. 287-300
    Zacytuj
  • Udostępnij
Francuska racja stanu a Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej Anna Kowalczyk s. 301-324
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Łódź w drodze do niepodległości", Łódź, 18 października 2013 r. Anna Kowalczyk s. 318-325