Znaleziono 3 artykuły

Karolina Kmiecik-Jusięga

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z konferencji naukowo-szkoleniowej "Nowe wyzwania w szkolnej profilaktyce", Kraków, 6.06.2014 r. Karolina Kmiecik-Jusięga Justyna Kusztal s. 159-165
Sprawozdanie z konferencji naukowej z cyklu „Problemy współczesnej profilaktyki”, Lublin, 16–17 maja 2017 r. Karolina Kmiecik-Jusięga s. 235-240
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej: "Nowe wyzwania profilaktyki", Lublin, 26–27.05.2015 Karolina Kmiecik-Jusięga s. 277-280