Znaleziono 7 artykułów

Justyna Kusztal

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zasada dobra dziecka i jej implikacje dla socjalizacji prawnej w środowisku szkolnym Małgorzata Kozak Justyna Kusztal s. 89-103
Sprawozdanie z konferencji naukowo-szkoleniowej "Nowe wyzwania w szkolnej profilaktyce", Kraków, 6.06.2014 r. Karolina Kmiecik-Jusięga Justyna Kusztal s. 159-165
Nieletni – nierozwiązany problem polskiego systemu resocjalizacji Justyna Kusztal s. 185-196
Kształcenie pedagogów resocjalizacji : doniesienia z badań Justyna Kusztal Joanna Sztuka s. 219-232
Formy wsparcia i pomocy edukacyjno-wychowawczej dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Niemczech Justyna Kusztal s. 247-255
W poszukiwaniu optymalnego modelu postępowania w sprawach nieletnich Justyna Kusztal s. 260-273
Pedagog w resocjalizacji wobec zmian w systemie edukacji Justyna Kusztal Joanna Sztuka s. 289-300