Znaleziono 2 artykuły

Witold Kośny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy "Satyra na leniwych chłopów"? : próba socjologicznoliterackiego opisu tekstu Witold Kośny Eryka Konopka (tłum.) Zofia Kubikowska (tłum.) s. 3-22
"Czy >>Satyra na leniwych chłopów<<? Próba socjologicznoliterackiego opisu tekstu", Witold Kośny, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1976) : [recenzja] Małgorzata Masalska Witold Kośny (aut. dzieła rec.) s. 184