Znaleziono 7 artykułów

Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Portret księcia Jarosława Mądrego z rodziną w Sofii kijowskiej : próba odczytania pierwotnego układu kompozycji Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska s. 64-75
Źródła historiograficzne do badań rosyjskich ikon maryjnych Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska s. 177-187
Krzyż Konstantyna w tradycji bułgarsko-serbskiej i ruskiej = The Cross of Constantine in the Bulgarian-Serbian and Ruthenian Tradition Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska s. 289-301
Światło z twórczości Teofana Greka, Andrzeja Rublowa i Dionizego = Light in the Creative Work of Theophanes the Greek, Andrei Rublev and Dionysios Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska s. 293-304
Ikony kalendarzowe – katalog wszystkich świętych jako zbiorowy obraz Kościoła = Calendar Icons – Catalogue of All Saints as a Collective Image of the Church Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska s. 387-398
Szaty zakonne staroobrzędowców w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska s. 437-448
"Dziedzictwo historyczno-artystyczne Archidiecezji Warmińskiej. Zabytki ruchome", Janina Bosko, Jacek Maciej Wojtkowski, Olsztyn 2011 : [recenzja] Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska Janina Bosko (aut. dzieła rec.) Jacek Maciej Wojtkowski (aut. dzieła rec.) s. 563-567