Znaleziono 9 artykułów

Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cyrylometodejskie dziedzictwo piśmiennicze na Warmii i Mazurach Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew s. 33-42
Reguły życia chrześcijan staroobrzędowców Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew s. 51-58
"Katalog inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "HOSIANUM" w Olsztynie", Jan Obłąk, Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Julian Wojtkowski, Olsztyn 2007 : [recenzja] Barbara Bieńkowska Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew (aut. dzieła rec.) Jan Obłąk (aut. dzieła rec.) Julian Wojtkowski (aut. dzieła rec.) s. 123-126
Zdobnictwo elementarzy tłoczonych cyrylicą w XVI-XVIII wieku z oficyn Wielkiego Księstwa Litewskiego Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew s. 219-224
"Srebrna Biblioteka księcia Albrechta Pruskiego i jego żony Anny Marii", Janusz Tondel, Warszawa 1994 : [recenzja] Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew Janusz Tondel (aut. dzieła rec.) s. 314-317
Dr Magdalena Bonowska (19722007): wspomnienie zoja Jaroszewicz-Pieresławcew s. 377-378
"Starowiercy w Polsce i ich księgi", Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Olsztyn 1995 : [recenzja] Zbigniew Podgórzec Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew (aut. dzieła rec.) s. 425-427
Szaty zakonne staroobrzędowców w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska s. 437-448
"Katalog Inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie", Jan Obłąk, Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Julian Wojtkowski, Olsztyn 2007 : [recenzja] Jolanta Małgorzata Marszalska Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew (aut. dzieła rec.) Jan Obłąk (aut. dzieła rec.) Julian Wojtkowski (aut. dzieła rec.) s. 513-516