Znaleziono 2 artykuły

Klemens Koczorowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przegląd zagranicznych czasopism konserwatorskich Zdzisław Bieniecki Klemens Koczorowski Maria Zdzitowiecka s. 75-80
Nagrody za ochronę zabytków RFN Klemens Koczorowski s. 100