Znaleziono 9 artykułów

Krzysztof Kolasa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Komitety powiatowe i miejskie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie łódzkim w latach 1948-1975 - proces kształtowania i struktura organizacyjna Krzysztof Kolasa s. 137-167
Mechanizmy fałszerstw wyborczych w latach osiemdziesiątych XX w. na terenie województwa miejskiego łódzkiego w świetle solidarnościowej prasy bezdebitowej Krzysztof Kolasa s. 359-371
Działania władz terenowych oraz aparatu bezpieczeństwa wobec placówek oświatowo-wychowawczych ss. salezjanek w Łodzi i ich likwidacja Krzysztof Kolasa s. 383-411
Posługa duszpasterska salezjanów podczas strajków studenckich w Łodzi 21.01-18.02.1981 r. : wybór tekstów źródłowych Krzysztof Kolasa Jarosław Wąsowicz s. 393-408
Likwidacja Zasadniczej Szkoły Metalowo-Odlewniczej Towarzystwa Salezjańskiego w Łodzi przy ul. Wodnej 34 : wybór tekstów źródłowych Krzysztof Kolasa Jarosław Wąsowicz s. 511-523
V Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich. Sekcja "Archiwa kościelne" : (Olsztyn, 6-7 września 2007) Krzysztof Kolasa Jarosław Wąsowicz s. 539-544
Konferencja naukowa "Organizacje młodzieżowe w XX wieku. Działalność - ideologia - struktury - polskie organizacje młodzieżowe od 1945 r." : Toruń, 29 września 2006 r. Krzysztof Kolasa s. 575-578
"Biało-zielona "Solidarność". O fenomenie politycznym kibiców gdańskiej Lechii 1981-1989", Jarosław Wąsowicz, Gdańsk 2006 : [recenzja] Krzysztof Kolasa Jarosław Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 587-590
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Fenomen getta łódzkiego 1940-1944" : (Łódź, 11-12 października 2004 r.) Krzysztof Kolasa Izabela Matysiak-Aleksandrowicz s. 621-627