Znaleziono 2 artykuły

Tadeusz Korzon

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Władysław Zahorski, "Listy nieznane Tadeusza Kościuszki (1814-1817)", Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie 1910", Wilno 1911 : [recenzja] Tadeusz Korzon Władysław Zahorski (aut. dzieła rec.) s. 221-230
"Kodeks Olszewski Chomińskich : Wielkiego Księstwa Litewskiego i Żmudzkiego, kronika", wydał Stanisław Ptaszycki, Wilno 1907 : [recenzja] Tadeusz Korzon Stanisław Ptaszycki (aut. dzieła rec.) s. 398-399