Znaleziono 2 artykuły

Ewa Kos

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Specyfika polskich badań autobiograficznych : geneza i rozwój do lat 70. XX w. Ewa Kos s. 49-67
"Badania jakościowe w pedagogice. Wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka", Danuta Urbaniak-Zając, Ewa Kos, Warszawa 2013 : [recenzja] Jarosław Jagieła Ewa Kos (aut. dzieła rec.) Danuta Urbaniak-Zając (aut. dzieła rec.) s. 651-659