Znaleziono 4 artykuły

Danuta Urbaniak-Zając

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O stosowaniu hipotez w badaniach pedagogicznych Danuta Urbaniak-Zając s. 7-27
O obiektywnej hermeneutyce jako metodzie interpretacji danych empirycznych Danuta Urbaniak-Zając s. 7-18
Przykład rozszyfrowania literackich form w autobiograficznych tekstach za pomocą analizy i interpretacji obiektywnych danych Axel Fehlhaber Danuta Urbaniak-Zając (tłum.) s. 19-36
"Badania jakościowe w pedagogice. Wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka", Danuta Urbaniak-Zając, Ewa Kos, Warszawa 2013 : [recenzja] Jarosław Jagieła Ewa Kos (aut. dzieła rec.) Danuta Urbaniak-Zając (aut. dzieła rec.) s. 651-659