Znaleziono 4 artykuły

Beata Kosowska-Gąstoł

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Are the Europarties real political parties? National parties' involvement in multi-level structures of European political parties Beata Kosowska-Gąstoł s. 9-29
"Beyond Party Members. Changing Approaches to Partisan Mobilization", Susan E. Scarrow, Oxford 2015 : [recenzja] Beata Kosowska-Gąstoł Susan E. Scarrow (aut. dzieła rec.) s. 121-124
Zagadnienie istnienia europejskiego systemu partyjnego – rozważania terminologiczne Beata Kosowska-Gąstoł s. 311-327
"Struktury organizacyjne polskich partii politycznych", Katarzyna Sobolewska-Myślik, Beata Kosowska-Gąstoł, Piotr Borowiec, Kraków 2010 : [recenzja] Przemysław Maj Piotr Borowiec (aut. dzieła rec.) Beata Kosowska-Gąstoł (aut. dzieła rec.) Katarzyna Sobolewska-Myślik (aut. dzieła rec.) s. 367-371