Znaleziono 6 artykułów

Katarzyna Sobolewska-Myślik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Reforma administracji publicznej na Słowacji : jej przebieg i efekty Katarzyna Sobolewska-Myślik s. 14-23
Ewolucja pozycji ustrojowej prezydenta Słowacji Katarzyna Sobolewska-Myślik s. 49-64
Ordynacje wyborcze w procesach demokratyzacji Katarzyna Sobolewska-Myślik s. 87-98
"Oblicza polskiego systemu politycznego", Barbara Krauz-Mozer, Katarzyna Sobolewska-Myślik (red.), Toruń 2007 : [recenzja] Dominik Szczepański Barbara Krauz-Mozer (aut. dzieła rec.) Katarzyna Sobolewska-Myślik (aut. dzieła rec.) s. 161-165
Współczesna europejska ultraprawica - echa przeszłości czy obawa przed teraźniejszością? Katarzyna Sobolewska-Myślik s. 247-256
"Struktury organizacyjne polskich partii politycznych", Katarzyna Sobolewska-Myślik, Beata Kosowska-Gąstoł, Piotr Borowiec, Kraków 2010 : [recenzja] Przemysław Maj Piotr Borowiec (aut. dzieła rec.) Beata Kosowska-Gąstoł (aut. dzieła rec.) Katarzyna Sobolewska-Myślik (aut. dzieła rec.) s. 367-371