Znaleziono 6 artykułów

Janusz Kowal

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Geneza i rozwój instytucji eksklaustracji Janusz Kowal s. 47-72
Indult eksklaustracji w normach Kodeksu Prawa Kanonicznego i praktyce Kurii Rzymskiej Janusz Kowal s. 115-146
"Uscita definitiva dall'istituto religioso dei professi di voti perpetui. Evoluzione storica e disciplina attuale", Janusz Kowal, Roma 1997 : [recenzja] Julian Kałowski Janusz Kowal (aut. dzieła rec.) s. 265-270
"Nuovo dizionario di diritto canonico", a cura di C. Coral Salvador, V. De Paolis, G. Ghirlanda, Milano 1993 : [recenzja] Janusz Kowal Gianfranco Ghirlanda (aut. dzieła rec.) Velasio De Paolis (aut. dzieła rec.) Carlos Coral Salvador (aut. dzieła rec.) s. 269-271
"Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej", oprac. Witold Adamczewski i Bogusław Trzeciak, Warszawa 1995 : [recenzja] Janusz Kowal Witold Adamczewski (aut. dzieła rec.) Bogusław Trzeciak (aut. dzieła rec.) s. 284-286
"Wprowadzenie do prawa kościelnego", Gianfranco Ghirlanda, Kraków 1996 : [recenzja] Janusz Kowal Gianfranco Ghirlanda (aut. dzieła rec.) s. 286-289