Znaleziono 9 artykułów

Rafał Kowalczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aprowizacja w armii Księstwa Warszawskiego w latach 1807–1809: rola Michała Ambrożego Kochanowskiego Rafał Kowalczyk s. 7-24
    Zacytuj
  • Udostępnij
Gospodarcze aspekty rozwoju kolejnictwa w Królestwie Polskim do 1914 r. Rafał Kowalczyk s. 37-62
Rozwój sieci dróg kołowych w Królestwie Polskim w latach 1815-1918 Rafał Kowalczyk s. 63-86
Rozwój gospodarki komunalnej w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX stulecia Rafał Kowalczyk s. 73-104
Szadek na tle sytuacji gospodarczej departamentu kaliskiego przełomu stuleci XVIII i XIX Rafał Kowalczyk s. 127-142
Klasyfikacja semantyczna rosyjskich i polskich nazw muzyki rozrywkowej = Semantic classification of names of popular music genres in Russian and Polish Rafał Kowalczyk s. 177-188
Rozwój przemysłu chemicznego w Królestwie Polskim do 1914 roku Rafał Kowalczyk s. 185-216
"Katastrofa Wielkiej Armii Napoleona w Rosji w 1812 roku", Rafał Kowalczyk, Łódź 2007 : [recenzja] Przemysław Waingertner Rafał Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 207-211
Katastrofa — nomen omen : (na marginesie pracy Rafała Kowalczyka, Katastrofa Wielkiej Armii Napoleona w Rosji w 1812 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 495) J. Dudziński Rafał Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 805-818