Znaleziono 3 artykuły

Zofia Kowalik-Kaleta

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The discourse of television news programs as a means of influencing on public opinion – an analysis based on the CDA Zofia Kowalik-Kaleta s. 29-39
Interdyskursywność w medialnych tekstach perswazyjnych – analiza w ramach KAD Zofia Kowalik-Kaleta s. 103-111
"Staropolskie nazwy osobowe motywowane przez nazwy miejscowe", Zofia Kowalik-Kaleta, Warszawa 1981 : [recenzja] Sławomir Gawlas Zofia Kowalik-Kaleta (aut. dzieła rec.) s. 592-593