Znaleziono 1 artykuł

Alojzy Franciszek Kowalkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"O rękopisie i wydaniach >>Wojny domowej<< Samuela Twardowskiego", Alojzy F. Kowalkowski, "Archiwum Literackie XIV", 1969 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Alojzy Franciszek Kowalkowski (aut. dzieła rec.) s. 113