Znaleziono 1 artykuł

Zofia Kowalska-Urbankowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Spominki pilzneńskie" z przełomu XV i XVI wieku", Zofia Kowalska-Urbankowa, "Studia Historyczne" 29 (1986), z. 3 (114), s. 445-457 : [recenzja] Danuta Zydorek Zofia Kowalska-Urbankowa (aut. dzieła rec.) s. 122-123