Znaleziono 3 artykuły

Maria Kozielska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Komputerowe wspomaganie czynności nauczyciela w procesie poznawania wiedzy uczących się Maria Kozielska s. 49-59
Konstruktywizm a proces studiowania z wykorzystaniem technologii informacyjnych Maria Kozielska s. 87-97
Style nauczania akademickiego w aspekcie treści kształcenia Maria Kozielska s. 161-172