Znaleziono 2 artykuły

Eugeniusz Król

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sympozjum "Metodologiczne problemy badań nad historią prasy" : Wieżyca 28-29 V 1979 r. : sprawozdanie s. 117-130
"Ziemia Święta - przewodnik dla pielgrzymów-turystów", ks. dr. Eugeniusz Król, Kraków 1936 : [recenzja] Piotr Stach Eugeniusz Król (aut. dzieła rec.) s. 558-563