Znaleziono 24 artykuły

Paweł Król

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Barriers to the development of Far Eastern martial arts in selected areas of Central Europe Wojciech J. Cynarski Paweł Król Marian Rzepko Lothar Sieber Milan Ďuriček s. 10-16
    Zacytuj
  • Udostępnij
Działalność kopalni miedzianogórskich w latach 1915–1922 Paweł Król Jan Urban s. 11-30
Poszukiwania uranu w Miedzianej Górze i Kielcach Andrzej Kasza Paweł Król Grzegorz Pabian s. 11-27
Importance of Visualization to Postural Stability in amateur Boxers Wojciech Bajorek Wiesław Błach Antonio Francisco Almeida Cardoso Wojciech Czarny Sławomir Drozd Paweł Król Marian Rzepko s. 23-28
Początki saneczkarstwa w Galicji (1900-1914) Paweł Król Waldemar Nadolski s. 27-44
Pogranicze mniejszości narodowych: niemieckiej, ukraińskiej i żydowskiej w kulturze fizycznej w Polsce przed 1939 r. Paweł Król Stanisław Zaborniak s. 41-57
Skoki narciarskie w Polsce (1907-1939) Paweł Król Stanisław Zaborniak s. 45-61
Dział Przyrody Paweł Król s. 101-102
Mózgowioczaszka "bison priscus" ze zbiorów przyrodniczych Muzeum Narodowego w Kielcach na tle podobnych znalezisk w Polsce Jan Gienc Paweł Król s. 137-153
"Studia i szkice w zakresie polskiej i zagranicznej teorii oraz historii kultury fizycznej", pod red. Pawła Króla, Rzeszów 2012 : [recenzja] Tomasz Knapik Paweł Król (aut. dzieła rec.) s. 140-144
Aktywność fizyczna na przykładzie studentek Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Jacek Adrian Paweł Król Aleksandra Nowak Marian Rzepko Monika Sławek Andrzej Wieczorek s. 141-154
"Społeczno-kulturowe studia z kultury fizycznej", Kazimierz Obodyński, Paweł Król, Wojciech Bajorek, Rzeszów 2012 : [recenzja] Iwona Pezdan-Śliż Wojciech Bajorek (aut. dzieła rec.) Paweł Król (aut. dzieła rec.) Kazimierz Obodyński (aut. dzieła rec.) s. 209-210
Dział Przyrody Paweł Król s. 233-243
Fauna mioceńska okolic Korytnicy w zbiorach przyrodniczych Muzeum Narodowego w Kielcach Paweł Król s. 237-250
Dział Przyrody Paweł Król s. 282-283
Trofea łowieckie i ich rola w tworzeniu przyrodniczych kolekcji muzealnych Paweł Król s. 285-297
Ssaki kopalne czwartorzędu Polski w zbiorach przyrodniczych Muzeum Narodowego w Kielcach Paweł Król s. 309-316
W 2009 i 2011 odeszli od nas Eugenia i Jerzy Fijałkowscy Paweł Król s. 310-311
Rekin z Korytnicy Paweł Król s. 348-349
Słonie z Chmielnika Paweł Król s. 349-350
Dział Przyrody Paweł Król s. 353-357
Skuteczność wychowania do udziału w kulturze fizycznej przez turystykę w opiniach mieszkańców powiatu krośnieńskiego Wojciech Bajorek Paweł Król Aleksandra Nowak Marian Rzepko Monika Sławek s. 369-388
Niedźwiedź jaskiniowy Paweł Król s. 403-405
Zmiany w sprawności fizycznej młodzieży studiującej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w ciągu lat Paweł Król Aleksandra Nowak Marian Rzepko Monika Sławek s. 511-520