Znaleziono 13 artykułów

Maria Królica

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zadania przedszkola w zakresie kształtowania samoświadomości postaw rodziców wobec dzieci Maria Królica s. 5-12
Edukacja ekologiczna w przedszkolu : kilka uwag o wymaganiach programowych i wskazaniach metodycznyc Maria Królica s. 10-22
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wychowanie przez pracę i do pracy w przedszkolu – odkrywanie wartości pracy przez najmłodszych Maria Królica s. 29-43
Teatr we wczesnej edukacji dziecka Maria Królica s. 31-44
Literackie inspiracje twórczości uczniów klas początkowych Maria Królica s. 39-42
    Zacytuj
  • Udostępnij
Sztuka jako środek edukacji patriotycznej dzieci w rzeczywistości społecznej XXI wieku Maria Królica s. 61-70
Recenzja książki E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej "Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole" Maria Królica Edyta Gruszczyk-Kolczyńska (aut. dzieła rec.) Ewa Zielińska (aut. dzieła rec.) s. 63-66
Wczesna nauka czytania w przedszkolu wyzwaniem edukacyjnym XXI wieku Maria Królica s. 66-74
Planowanie procesu edukacyjnego w przedszkolu – nowe wymagania, jakość, praktyczne rozwiązania Maria Królica s. 67-85
"Drama i happening w edukacji przedszkolnej", Maria Królica, Kraków 2006 : [recenzja] Maria Królica Kamila Stępień-Kutera s. 84-85
Recenzja książki Krystyny Kamińskiej "Nauczyciel wychowania przedszkolnego wobec wielokulturowości" Maria Królica Krystyna Kamińska (aut. dzieła rec.) s. 89-91
Program edukacji przedszkolnej z możliwością wykorzystania do pracy w grupach z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych "Jesteśmy razem" Maria Królica s. 99-100
Rozumienie pojęcia "ojczyzna" jako podstawa kształtowania postawy patriotycznej dzieci przedszkolnych Maria Królica s. 557-564