Znaleziono 8 artykułów

Ewa Zielińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Recenzja książki E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej "Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole" Maria Królica Edyta Gruszczyk-Kolczyńska (aut. dzieła rec.) Ewa Zielińska (aut. dzieła rec.) s. 63-66
Nekrolog klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Kraśniku Ewa Zielińska s. 79-125
"Nauki pomocnicze historii a badania w kręgu kultury pisma" : konferencja naukowa w Kazimierzu Dolnym 24-26 listopada 1994 r. Ewa Zielińska s. 171-174
"Kultura intelektualna kanoników regularnych z klasztoru w Kraśniku w latach 1469-1563", Ewa Zielińska, Lublin 2002 : [recenzja] Wojciech Mrozowicz Ewa Zielińska (aut. dzieła rec.) s. 178
Promocja książki profesora Józefa Szymańskiego "Opera minora selecta" Ewa Zielińska s. 204-207
Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Nauki dające poznać źródła historyczne" na temat "Nauki pomocnicze historii. Teoria i metody badań w dydaktyce", Kazimierz Dolny, 2-4 grudnia 2010roku Ewa Zielińska s. 214-216
"Bibliografia historii lubelskiego sportu", Dariusz Słapek, Ewa Zielińska, Lublin 2013 : [recenzja] Alicja Matczuk Dariusz Słapek (aut. dzieła rec.) Ewa Zielińska (aut. dzieła rec.) s. 281-286
"Řeholní kanovníci sv. Augustina v Lanškrouně. Dějiny a diplomatář kláštera", Pavel Krafl, Petra Mutlová, Dana Stehliková, Praha 2010 : [recenzja] Ewa Zielińska Pavel Krafl (aut. dzieła rec.) Petra Mutlová (aut. dzieła rec.) Dana Stehliková (aut. dzieła rec.) s. 320-321