Znaleziono 16 artykułów

Wojciech Mrozowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wielka podróż Wilhelma von Posadowsky'ego po Europie Wojciech Mrozowicz Rościsław Żerelik s. 71-76
Konstanty Klemens Jażdżewski 23 XI 1913-3 VIII 1988 Wojciech Mrozowicz s. 149-150
"Cronica monasterii canonicorum regularium (S. Augustini) in Glacz = Kronika klasztoru kanoników regularnych (Św. Augustyna) w Kłodzku", edidit Wojciech Mrozowicz, Wratislaviae (Wrocław) 2003 : [recenzja] Marek Derwich Wojciech Mrozowicz (aut. dzieła rec.) s. 167-168
"Pomocné vĕdy historické a jejich místo mezi historickými obory", red. Ivan Hlaváček, Zdenĕk Hojda, Praha 1997 : [recenzja] Wojciech Mrozowicz Ivan Hlaváček (aut. dzieła rec.) Zdenĕk Hojda (aut. dzieła rec.) s. 175-177
"Kultura intelektualna kanoników regularnych z klasztoru w Kraśniku w latach 1469-1563", Ewa Zielińska, Lublin 2002 : [recenzja] Wojciech Mrozowicz Ewa Zielińska (aut. dzieła rec.) s. 178
"Historyczne księgozbiory Cieszyna na tle śląskim : rola kulturowa i przedmiot badań", pod. red. Ryszarda Gładkiewicza, Cieszyn 1997 : [recenzja] Wojciech Mrozowicz Ryszard Gładkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 203-205
"Die grosspolnischen und schlesischen Judenschutzbriefe des 13. Jahrhunderts im Verhältnis zu den Privilegien Kaiser Friedrichs II. (1238) und Herzog Friedrichs II. von Österreich (1244) : Filiation der Dokumente und inhaltliche Analyse", Zofia Kowalska, "Zeischrift für Ostmitteleuropa-Forchung", 47, 1998, 1, s. 1-20 : [recenzja] Wojciech Mrozowicz Zofia Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 214-215
"Zbiory kazań w polskich księgozbiorach okresu średniowiecza", Ryszard Skrzyniarz, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", 70, 1998, s. 247-260 : [recenzja] Wojciech Mrozowicz Ryszard Skrzyniarz (aut. dzieła rec.) s. 216
"Ślązacy w Uniwersytecie Krakowskim w XV i XVI wieku w świetle ich książek i księgozbiorów", Wacława Szelińska, Katowice 1997 : [recenzja] Wojciech Mrozowicz Wacława Szelińska (aut. dzieła rec.) s. 216
Nieznane listy Ignacego Krasickiego do Krzysztofa Hilarego Szembeka Wojciech Mrozowicz s. 217-234
"Święty Wojciech w polskiej tradycji historiograficznej : antologia tekstów", wyboru dokonał i oprac. Gerard Labuda, Warszawa 1997 : [recenzja] Wojciech Mrozowicz Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 225
"W kręgu żywotów świętego Wojciecha", red. nauk. Jan Andrzej Spież, Kraków 1997 : [recenzja] Wojciech Mrozowicz Jan Andrzej Spież (aut. dzieła rec.) s. 225
"Katalog inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie", oprac. Jolanta M. Marszalska, Tarnów 1997 : [recenzja] Wojciech Mrozowicz Jolanta M. Marszalska (aut. dzieła rec.) s. 230-231
"Život Arnošta z Pardubic podle Valentina Krautwalda", Zdeňka Hledíková, Jana Zachová, Pardubice 1997 : [recenzja] Wojciech Mrozowicz Zdeňka Hledíková (aut. dzieła rec.) Jana Zachová (aut. dzieła rec.) s. 235
"Exemplum w polskim średniowieczu", Teresa Szostek, Warszawa 1997 : [recenzja] Wojciech Mrozowicz Teresa Szostek (aut. dzieła rec.) s. 238
"Socjotopografia późnośredniowiecznego Wrocławia (przestrzeń-podatnicy-rzemiosło)", Mateusz Goliński, Wrocław 1997 : [recenzja] Wojciech Mrozowicz Mateusz Goliński (aut. dzieła rec.) s. 239-240