Znaleziono 7 artykułów

Ludwik Królik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szpital św. Ducha w Warszawie od XV do XVIII wieku : zarys dziejów Ludwik Królik s. 93-115
„Kapituła kolegiacka w Warszawie do końca XVIII w.”, Ludwik Królik, Warszawa 1990 : [recenzja] Andrzej Radzimiński Ludwik Królik (aut. dzieła rec.) s. 163-166
Kapituła katedralna łucka od XV do XVIII wieku Ludwik Królik s. 167-188
Majątek kapituły kolegiackiej w Warszawie Ludwik Królik s. 171-200
"Laski w czasie okupacji 1939-1945", Alicja Gościmska, Ryszard Kamiński, Warszawa 1987 : [recenzja] Ludwik Królik Alicja Gościmska (aut. dzieła rec.) Ryszard Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 290
"Sługa Boży arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński, metropolita warszawski", Michalina Aleksa, Warszawa 1987 : [recenzja] Ludwik Królik s. 291-292
"Michał Woźniak. Wspomnienia", wyd. i oprac. Ludwik Królik, Warszawa 2001 : [recenzja] Jarosław Wąsowicz Ludwik Królik (aut. dzieła rec.) s. 690-692