Znaleziono 12 artykułów

Antoni Krauz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mroczna strona internetu – TOR niebezpieczna forma cybertechnologii Antoni Krauz s. 63-74
Współczesne zmiany zawodów, kwalifikacji na europejskim rynku pracy Antoni Krauz s. 136-147
Globalne i społeczne skutki zagrożenia narkomanią : przeciwdziałania prawne Polski i Europy Antoni Krauz s. 151-163
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013 w procesie przygotowania zawodowego – wybrane procedury Antoni Krauz s. 162-174
Strategic Reserves in National Security System of the Republic of Poland Antoni Krauz Antoni Olak s. 166-178
Surogatka to już zawód, banał czy globalne społeczne zapotrzebowanie Antoni Krauz Antoni Olak s. 179-192
Zjawisko terroryzmu we współczesnym świecie Antoni Krauz Antoni Olak s. 188-202
Ochotnicze Hufce Pracy oknem na świat na współczesnym rynku pracy w procesie przygotowania zawodowego Antoni Krauz s. 197-208
Dzieci żołnierze - żywe tarcze bez imienia i godności Antoni Krauz Antoni Olak s. 275-296
Nowe wydanie terroryzmu z wykorzystaniem broni CBRN we współczesnej cywilizacji śmierci Antoni Krauz s. 285-293
Bioterroryzm narzędziem groźnej broni CBRN dla infrastruktury krytycznej w globalnym świecie techniki Antoni Krauz s. 294-302
Internet narzędziem groźnej broni cyfrowej dla infrastruktury krytycznej w globalnym świecie wiedzy Antoni Krauz s. 388-399