Znaleziono 2 artykuły

Magdalena Krawczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koncepcja religii Nicolaia Hartmanna Magdalena Krawczyk s. 355-368
Przedsiębiorczość organizacji pozarządowej jako szansa rozwoju regionu Jadwiga Kosidło Magdalena Krawczyk s. 407-418