Znaleziono 2 artykuły

Christian Krijnen

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy samookreślenie jest wolą? Heglowska koncepcja wolnego ducha a podstawowa relacja aksjotyczna w filozofii transcendentalnej o charakterze kantowskim Christian Krijnen Tomasz Kubalica (tłum.) s. 67-108
Filozofia jako system Tomasz Kubalica Christian Krijnen (aut. dzieła rec.) s. 363-366