Znaleziono 12 artykułów

Tomasz Kubalica

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ernst Cassirer i Nelson Goodman wobec problemu natury poznania Tomasz Kubalica s. 13-28
Idealizm a sceptycyzm Kurt Walter Zeidler Tomasz Kubalica (tłum.) Andrzej J. Noras (tłum.) s. 13-27
Wola prawdy : (przemówienie z okazji święta Uniwersytetu w Heidelbergu wygłoszone 22 listopada 1909 roku) Wilhelm Windelband Tomasz Kubalica (tłum.) s. 45-58
Metafizyka krytyczna Ottona Liebmanna Tomasz Kubalica s. 47-64
Różne znaczenia szkoły w filozofii a neokantyzm Leonarda Nelsona Tomasz Kubalica s. 51-70
Stanowisko Heinricha Rickerta wobec teorii odbicia Tomasz Kubalica s. 51-66
Leonard Nelson and Metaphysical Knowledge against the Neo-Kantian Background Tomasz Kubalica s. 64-80
Czy samookreślenie jest wolą? Heglowska koncepcja wolnego ducha a podstawowa relacja aksjotyczna w filozofii transcendentalnej o charakterze kantowskim Christian Krijnen Tomasz Kubalica (tłum.) s. 67-108
Problem pewności w neokantyzmie Johannesa Volkelta Tomasz Kubalica s. 133-156
Formalizacja deontyczna tzw. "sylogizmu sędziego" Tomasz Kubalica s. 143-156
Gerolda Praussa krytyka poznania jako odbicia Tomasz Kubalica s. 173-193
Filozofia jako system Tomasz Kubalica Christian Krijnen (aut. dzieła rec.) s. 363-366