Znaleziono 16 artykułów

Filip Kubiaczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Coloniality of Perception: the Other as a Cannibal Filip Kubiaczyk s. 7-32
Kontrola siły roboczej w gospodarce kolonialnej Ameryki hiszpańskiej: encomienda, repartimiento i niewolnictwo Filip Kubiaczyk s. 9-44
Monarchia kastylijsko-aragońska czy Hiszpania? Wokół sporu o model państwa Królów Katolickich (1474–1516) Filip Kubiaczyk s. 43-71
Racism and violence : The image of a colonised human in the eyes of Frantz Fanon and Enrique Dussel Filip Kubiaczyk s. 83-94
"Między wojną a dyplomacją. Ferdynand Katolicki i polityka zagraniczna Hiszpanii w latach 1492-1516", Filip Kubiaczyk, Kraków 2010 : [recenzja] Marian Chachaj Filip Kubiaczyk (aut. dzieła rec.) s. 159-162
Rasizm: otwarta rana (post)kolonialna : Exempla piłkarskie Filip Kubiaczyk s. 195-230
Nieznana twarz Kolumba Filip Kubiaczyk Consuelo Varela (aut. dzieła rec.) s. 286-295
Patrioci hiszpańscy czy kastylijscy? Filip Kubiaczyk José Antonio Vaca de Osma (aut. dzieła rec.) s. 296-302
W pułapce okcydentofobii Filip Kubiaczyk Jean Ziegler (aut. dzieła rec.) s. 310-317
(Post)kolonialny gorset współczesnej kultury Filip Kubiaczyk Ania Loomba (aut. dzieła rec.) s. 318-329
W labiryntach kulturowej hybrydowości Filip Kubiaczyk Homi K. Bhabha (aut. dzieła rec.) s. 330-337
Autoreferat z rozprawy doktorskiej pt. Między wojną a dyplomacją : Ferdynand Katolicki i polityka zagraniczna Hiszpanii w latach 1492–1516 Filip Kubiaczyk s. 399-408
Między Scyllą władzy a Charybdą wiedzy Filip Kubiaczyk Mary Louise Pratt s. 411-421
W niewoli emocji? Filip Kubiaczyk Dominique Moïsi s. 422-433
Religia w służbie polityki? Hiszpania wobec Maghrebu w początkach epoki nowożytnej Filip Kubiaczyk Beatriz Alonso Acero (aut. dzieła rec.) s. 432-440
Między rozumieniem a interpretacją, albo historia Hiszpanii w oczach Francuza Filip Kubiaczyk Joseph Pérez s. 434-448