Znaleziono 34 artykuły

Krzysztof Kubiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Krzysztof Kubiak Piotr Mickiewicz s. 5-7
Wprowadzenie Krzysztof Kubiak Piotr Mickiewicz s. 7-8
Słowo wstępne Krzysztof Kubiak Piotr Mickiewicz s. 7-8
Sojusz Północnoatlantycki w drugiej dekadzie XXI wieku: refleksja krytyczna Krzysztof Kubiak s. 34-45
Wschodzące mocarstwo znad Bosforu Krzysztof Kubiak s. 40-53
Przemyt narkotyków drogą morską jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa : (na przykładzie Królestwa Hiszpanii) Krzysztof Kubiak s. 52-70
Przepływ wiedzy w małych i średnich firmach high-tech Krzysztof Kubiak s. 60-70
W poszukiwaniu źródeł współczesnego terroryzmu : między wiedzą a stereotypem Krzysztof Kubiak s. 64-70
Wirtualne narzędzia tworzenia i dyfuzji wiedzy Ewa Badzińska Krzysztof Kubiak s. 67-78
Atak terrorystyczny na Bombaj w listopadzie 2008 roku jako przykład ewolucji metod walki współczesnych islamskich organizacji ekstremistycznych Krzysztof Kubiak s. 73-86
Ocena wybranych aplikacji mobilnych w opinii użytkowników Krzysztof Kubiak s. 83-93
Tragedia Tybetu a strategia rozwojowa Chin Krzysztof Kubiak s. 93-103
Wpływ kultury organizacyjnej na przepływ wiedzy w przedsiębiorstwach high-tech Krzysztof Kubiak s. 169-176
Przedsiębiorstwa high-tech w kreowaniu nowych rozwiązań aplikacji mobilnych Krzysztof Kubiak Aleksandra Skawińska s. 185-192
"Wojna o niepodległość Izraela 1947– 1949", Krzysztof Kubiak, Zabrze-Tarnowskie Góry 2013 : [recenzja] Marcin Białas Krzysztof Kubiak (aut. dzieła rec.) s. 196
"Kambodża”, Adam W. Jelonek, Warszawa 2008 : [recenzja] Krzysztof Kubiak Adam W. Jelonek (aut. dzieła rec.) s. 241-243
"Bezpieczeństwo w szkole: poradnik dla nauczycieli", pod red. Krzysztofa Kubiaka i Piotra Mickiewicza, Warszawa 2009 : [recenzja] Andrzej Makowski Krzysztof Kubiak (aut. dzieła rec.) Piotr Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 251-252
Wzrost wartości w sieciach firm odpryskowych Krzysztof Kubiak s. 253-260
"Powrót historii i koniec marzeń", Robert Kagan, Poznań 2009 : [recenzja] Krzysztof Kubiak Robert Kagan (aut. dzieła rec.) s. 255-256
"Flota GUŁag -u. Stalinowskie statki śmierci: transport na Kołymę", Martin J. Bollinger, Zakrzewo-Poznań 2010 : [recenzja] Krzysztof Kubiak Martin J. Bollinger (aut. dzieła rec.) s. 257-260
XXXIV Kongres Międzynarodowej Komisji Historii Wojskowości Krzysztof Kubiak s. 259-260
XXXV Kongres Międzynarodowej Komisji Historii Wojskowości Krzysztof Kubiak s. 260-261
Czy Polska potrzebuje wojaka – panel dyskusyjny Krzysztof Kubiak s. 262-263
XXVII Kongres Historii Wojskowości w Rio de Janeiro Krzysztof Kubiak s. 265-266
SINPRODE 2011 Alejandro Amendolara Krzysztof Kubiak s. 269-274
I Ogólnopolski Zjazd Przedstawicieli Nauki o Bezpieczeństwie Krzysztof Kubiak s. 275
Wprowadzenie wybranej aplikacji mobilnej na rynek międzynarodowy Krzysztof Kubiak Aleksandra Sikorska s. 289-298
Zastosowanie technologii informatycznych w kontekście rozwoju wiedzy w organizacji Ewa Badzińska Krzysztof Kubiak s. 341-348
"From total war to war against terrorism", Piotr Mickiewicz, Krzysztof Kubiak (ed.), Wrocław 2007 : [recenzja] Katarzyna Wardin Krzysztof Kubiak (aut. dzieła rec.) Piotr Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 372-374
XXXIII Międzynarodowy Kongres Historii Wojskowości - Kapsztad, 12-24 sierpnia 2007 roku Krzysztof Kubiak s. 379-380
Civil-Military Responses to Terrorism - międzynarodowe seminarium w Rzymie Krzysztof Kubiak s. 383-384
Wymiana wartości niematerialnych w mediach społecznościowych Krzysztof Kubiak s. 383-392
XXXVI Kongres Międzynarodowej Komisji Historii Wojskowości Krzysztof Kubiak s. 386-387
Nurtech 2010 Krzysztof Kubiak s. 392-393