Znaleziono 12 artykułów

Stanisław Kubiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stan, potrzeby i metody konserwacji i renowacji zbiorów bibliotecznych z punktu widzenia bibliotekarskiego Stanisław Kubiak s. 3-36
Biblioteki Uniwersyteckie w Moskwie i w Leningradzie Stanisław Kubiak s. 3-49
Uwagi o szwedzkim bibliotekarstwie ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek naukowych Stanisław Kubiak s. 5-41
Rola bibliotekarstwa w życiu naukowym, kulturalnym i oświatowym miasta Poznania Stanisław Kubiak s. 13-42
Bójka czy pobicie? : (kilka uwag na tle praktyki) Stanisław Kubiak s. 26-34
Biblioteka Główna UAM w dwudziestoleciu Polski Ludowej Stanisław Kubiak s. 33-49
Współpraca międzybiblioteczna w Szwecji i pomiędzy krajami skandynawskimi Stanisław Kubiak s. 42-66
Problematyka współpracy międzybibliotecznej w Poznaniu Stanisław Kubiak s. 55-72
Problematyka gromadzenia zbiorów w Bibliotekach Poznańskich Stanisław Kubiak s. 133-157
Materiały bibliograficzne do historii powstania wielkopolskiego 1918 Stanisław Kubiak s. 165-222
Die Rolle des Bibliothekswesens im leben der Wissenschaft, der Kultur und des Volksbildungswesens der Stadt Poznań Stanisław Kubiak s. 243-244
"Rady Robotniczo-Żołnierskie w Wielkopolsce 1918-1919", Stanisław Kubiak, Franciszek Łozowski, Poznań 1959 : [recenzja] Kazimierz Nowak Stanisław Kubiak (aut. dzieła rec.) Franciszek Łozowski (aut. dzieła rec.) s. 633-636