Znaleziono 15 artykułów

Kazimierz Nowak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aparat biurokratyczny w Stanach Zjednoczonych Kazimierz Nowak s. 61-76
Notatki o prasie Dąbrowy Górniczej od końca XIX stulecia do 1939 r. Kazimierz Nowak s. 63-67
Struktura wewnętrzna i uprawnienia Izby Ludowej w Niemieckiej Republice Demokratycznej Kazimierz Nowak s. 67-87
Ze studiów nad Komunistyczną Partią Stanów Zjednoczonych Kazimierz Nowak s. 75-100
Maszyny partyjne i bossowie w Stanach Zjednoczonych Kazimierz Nowak s. 77-88
"Die Deutschnationale Volkspartei 1918-1924", Werner Liebe, Düsseldorf 1956 : [recenzja] Kazimierz Nowak Werner Liebe (aut. dzieła rec.) s. 165-168
Start młodzieży na rynku pracy Kazimierz Nowak s. 172-178
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Der Einfluss der russischen Februarrevolution und der Grossen Sozialistischen Oktoberrevolution auf die deutsche Arbeiterklasse", Klaus Mammach, Berlin 1955 : [recenzja] Kazimierz Nowak Klaus Mammach (aut. dzieła rec.) s. 191-193
Problematyka globalizacji działalności sektora bankowego w edukacji szkolnej Kazimierz Nowak s. 256-261
    Zacytuj
  • Udostępnij
Problematyka etyki biznesu w edukacji przedsiębiorczości Kazimierz Nowak s. 306-309
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Strajki chłopskie w 1937 roku : dokumenty archiwalne", zebr. i oprac. W. Matuszewska i S. Leblang, wstęp i red. W. Matuszewskiej, współpr. Br. Skrzeszewskiej, Warszawa 1960, T. 1-2 : [recenzja] Kazimierz Nowak S. Leblang (aut. dzieła rec.) W. Matuszewska (aut. dzieła rec.) Br. Skrzeszewska (aut. dzieła rec.) s. 380-383
"Akcja socjalizacji" w okresie rewolucji listopadowej w 1918 roku w Niemczech Kazimierz Nowak s. 491-515, 609-610
Strajki i wystapienia chłopów w latach 1930-1934 w Małopolsce Kazimierz Nowak s. 510-529, 636-637
"Rady Robotniczo-Żołnierskie w Wielkopolsce 1918-1919", Stanisław Kubiak, Franciszek Łozowski, Poznań 1959 : [recenzja] Kazimierz Nowak Stanisław Kubiak (aut. dzieła rec.) Franciszek Łozowski (aut. dzieła rec.) s. 633-636
"Wieś w walce o Polskę Ludową 1918-1920", Tadeusz Kuźmiński, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1960 : [recenzja] Kazimierz Nowak Tadeusz Kuźmiński (aut. dzieła rec.) s. 819-822