Znaleziono 10 artykułów

Rafał Kubicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sieć młynów wodnych w dobrach klasztornych na Pomorzu Wschodnim w XIII-XVI w. Rafał Kubicki s. 35
Wiatraki na Żuławach w pierwszej połowie XV w. Rafał Kubicki s. 45-72
Sources for the history of mendicant economy in Royal Prussia from the 15th till the beginning of the 16th century Rafał Kubicki s. 55-65
"Młynarstwo w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIII-–XV wieku (do 1454 r.)", Rafał Kubicki, Gdańsk 2012 : [recenzja] Anna Kołodziejczyk Rafał Kubicki (aut. dzieła rec.) s. 194-198
Dominikanie w Nordenborku i Gierdawach w XV - początkach XVI wieku Rafał Kubicki s. 227-242
Ogólna charakterystyka przestępczości nieletnich w świetle literatury przedmiotu Rafał Kubicki s. 249-257
Ogólna charakterystyka przestępczości nieletnich w świetle literatury przedmiotu Rafał Kubicki s. 273-280
Młynarstwo w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIII–XV wieku (do 1454 r.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012 : [recenzja] Robert Klimek Rafał Kubicki (aut. dzieła rec.) s. 403-406
"Die Welt der mittelalterlichen Klöster, Geschichte und Lebensformen", Gert Melville, München 2012 : [recenzja] Rafał Kubicki Gert Melville (aut. dzieła rec.) s. 423-424
"Beginen im Spätmittelalter. Frauenfrömmigkeit in Thüringen und im Reich", Jörg Voigt, Köln-Weimar-Wien 2012 : [recenzja] Rafał Kubicki Jörg Voigt (aut. dzieła rec.) s. 424-427