Znaleziono 8 artykułów

Anna Kołodziejczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Regulacje prawne dotyczące wykorzystania zasobów wodnych w dobrach wielkoksiążęcych wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów Anna Kołodziejczyk s. 43-51
Ryby i rybołówstwo w świetle XVI-wiecznego gospodarczego piśmiennictwa polskiego Anna Kołodziejczyk s. 49-59
Pamięć i uczenie się u osób chorych na parkinsonizm idiopatyczny Anna Kołodziejczyk Stanisław Tokarski s. 187-205
"Młynarstwo w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIII-–XV wieku (do 1454 r.)", Rafał Kubicki, Gdańsk 2012 : [recenzja] Anna Kołodziejczyk Rafał Kubicki (aut. dzieła rec.) s. 194-198
Kompleksy leśne na pograniczu mazowiecko-krzyżacko-litewskim od XV do połowy XVI w. : lasy włości rajgrodzkiej i goniądzkiej Anna Kołodziejczyk s. 195-208
Jubileusz Profesora Józefa Piotra Śliwińskiego Anna Kołodziejczyk s. 203-205
Sesja naukowa "Przyszłość humanistyki olsztyńskiej" – Olsztyn, 22 listopada 2001 roku Anna Kołodziejczyk s. 291-294
Kolokwia habilitacyjne i obrony doktorskie w roku akademickim 2002/2003 oraz 2003 Anna Kołodziejczyk s. 516-518