Znaleziono 17 artykułów

Stanisław Tokarski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zaangażowanie religijne u osób należących do wspólnot neokatechumenalnych Stanisław Tokarski s. 7-16
Relacje Chiny–Indie jako istotny element bezpieczeństwa globalnego i regionalnego Stanisław Tokarski s. 53-67
Indie, rosnące supermocarstwo? Surender Bhutani Stanisław Tokarski (tłum.) s. 113-122
Nowoczesne Indie : wyzwania XXI wieku Stanisław Tokarski s. 123-137
Refleksje na temat polityki zagranicznej Indii Stanisław Tokarski s. 163-167
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Wojciech Marat Sebastian Musioł Beata Skarżyńska Stanisław Tokarski s. 163-202
"Illuminations Autisets. Pensées-éclairs", Hédi Bouraoui, Paryż-Toronto 2003 : [recenzja] Stanisław Tokarski Hédi Bouraoui (aut. dzieła rec.) s. 169-171
“Nowoczesne Indie. Wyzwania rozwoju”, Surender Bhutani, Warszawa 2007 : [recenzja] Stanisław Tokarski Surender Bhutani (aut. dzieła rec.) s. 187-190
Pamięć i uczenie się u osób chorych na parkinsonizm idiopatyczny Anna Kołodziejczyk Stanisław Tokarski s. 187-205
Aśramy biernego oporu Stanisław Tokarski s. 195-216
Konstrukcja i psychometryczna weryfikacja kwestionariusza samodzielności Adam Odej Stanisław Tokarski s. 233-250
Zen i psychedelika Stanisław Tokarski s. 243-269
Kształtowanie się obrazu Boga i jego wpływ na relacje interpersonalne Stanisław Tokarski s. 317-330
Poprawiona Skala Umiejętności Kierowania w Sporcie Michał Szulawski Stanisław Tokarski s. 385-401
"Czy ojciec jest jeszcze potrzebny? : psychoterapia w obliczu przemian struktury rodziny" Stanisław Tokarski s. 407-409
"Dojrzałość religijna osób należących do wspólnot neokatechumenalnych", Stanisław Tokarski, Płock 2001 : [recenzja] Dariusz Buksik Stanisław Tokarski (aut. dzieła rec.) s. 442-444
"Eliade i Orient", Stanisław Tokarski, Wrocław 1984 : [recenzja] Małgorzata Semczuk Stanisław Tokarski (aut. dzieła rec.) s. 460