Znaleziono 11 artykułów

Dariusz Kubok

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ksenofanes z Kolofonu i greckie źródła problemu poznania Dariusz Kubok s. 5-23
"Apeiron" Anaksymandra, czyli o tym, co pierwsze w filozofii Dariusz Kubok s. 15-28
"Chaos" a "apeiron" Dariusz Kubok s. 21-34
"Prooimion" Parmenidesa Dariusz Kubok s. 29-41
"Mundus sensibilis" i "mundus intelligibilis" w koncepcji Immanuela Kanta Dariusz Kubok s. 41-52
Problem "peras" i "apeiron" w koncepcjach Ksenofanesa, Parmenidesa i Melissosa Dariusz Kubok s. 45-56
Parmenides a Wittgenstein Dariusz Kubok s. 69-83
Emmanuela Lévinasa krytyka filozofii Parmenidesa Dariusz Kubok s. 129-137
Postęp, pycha, pokora : Ksenofanes z Kolofonu a Hezjod Dariusz Kubok s. 215-231
Parmenidejskie kroczenie drogą Prawdy Agnieszka Woszczyk Dariusz Kubok (aut. dzieła rec.) s. 233-235
Sokratycy przed Sokratesem Dariusz Kubok Matuš Porubjak (aut. dzieła rec.) s. 331-335